Zawiadomienie o LXXIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie - 26 września 2018 r. o godz. 10:00.

Zapraszam do udziału w LXXIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 26 września 2018 r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad LXXIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z obrad: LXXII i LXXIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Nadanie odznaczeń pracownikom Urzędu Miejskiego w Koronowie za długoletnią służbę.
 8. Wręczenie podziękowań za reprezentowanie Gminy Koronowo w VI Turnieju Gmin Powiatu Bydgoskiego Sołtysiada Powiatowa 2018 „W jaskini sołtysa” w Solcu Kujawskim.
 9. Wręczenie podziękowania dla Spółdzielni Socjalnej "Koronowianka".
 10. Wręczenie nagród laureatom konkursu "Najpiękniejszy Ogród w Powiecie Bydgoskim" - etap gminny.
 11. Informacja z realizacji budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2018 roku. 
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2018-2025.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Koronowskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia nieruchomości położonych na terenie gminy Koronowo.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Tuszyny nad Kanałem lateralnym” w Koronowie, gm. Koronowo.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwały w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
 19. Zapytania, wnioski i informacje.
 20. Składanie interpelacji.
 21. Informacja z działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.
 22. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie.
 23. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 24. Zamknięcie obrad LXXIV sesji.

Koronowo, 14 września 2018 r.

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie (14 września 2018)
Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (14 września 2018, 10:45:36)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 259