2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 13 października 2014 r. IPR-PR.6733.16.2014

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 13 października 2014 r., znak: IPR-PR.6733.16.2014 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej (rozdzielczej) wraz z przyłączami wodociągowymi na nieruchomościach oz. nr ewid. 533, 477, 471/1, 471/2, 471/3, 471/4, 472/3, 472/4 położonych w Tryszczynie, obręb Tryszczyn, gm. Koronowo.

metryczka


Wytworzył: Karolina Wyszyńska (14 października 2014)
Opublikował: Karolina Wyszynska (14 października 2014, 16:17:47)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 816