Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.116.2013 z dnia 7 października 2013 roku
Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.116.2013 z dnia 7 października 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (7 października 2013)
Opublikował: Aleksandra Szews (7 października 2013, 14:58:38)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1196