Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.89.2013 z dnia 29 lipca 2013 roku
Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.89.2013 z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie: Nr XXXVII/348/13 z dnia 29 maja 2013 r.
metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (29 lipca 2013)
Opublikował: Aleksandra Szews (16 sierpnia 2013, 08:03:51)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 887