Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.43.2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r.
Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.43.2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Stabilizacja osuwiska, odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie.metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (8 kwietnia 2013)
Opublikował: Aleksandra Szews (8 kwietnia 2013, 10:31:25)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 992