Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.1.2013 z dnia 7 stycznia 2013 r.Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.1.2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Wykonywanie usług polegających na przygotowaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w roku 2013.
metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (7 stycznia 2013)
Opublikował: Aleksandra Szews (7 stycznia 2013, 14:29:06)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 988