Prawo miejscowe - kadencja 2014-2018Prawo miejscowe - kadencja 2014-2018 (145kB) pdf


Uchwała nr LXXVI/612/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 17 października 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
24.10.20182018/5356
Uchwała nr LXXVI/616/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 17 października 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „ Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koronowo na lata 2018 - 2022". 24.10.20182018/5358
Uchwała nr LXXVI/615/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 17 października 2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Plac Zwycięstwa” w Koronowie, gm. Koronowo w Koronowie. 24.10.20182018/5357
Uchwała nr LXXVI/619/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 17 października 2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Szosa Kotomierska w Koronowie. 24.10.2018LXXVI/619/18
Uchwała nr LXXVI/611/18 Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 17 października 2018 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
24.10.20182018/5355
Uchwała nr LXXVI/608/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 17 października 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 24.10.20182018/5354
Uchwała nr LXXIV/605/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 września 2018 uchylająca uchwały w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych 01.10.20182018/4880
Uchwała nr LXXIV/600/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 września 2018 w sprawie powołania Koronowskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu 05.10.20182018/5007
Uchwała nr LXXIV/599/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 września 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018
01.10.20182018/4879
Uchwała nr LXXIII/597/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 14 września 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok201819.09.20182018/4674
Uchwała nr LXXII/595/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 sierpnia 2018 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 03.09.20182018/4283
Uchwała nr LXXII/594/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 sierpnia 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Koronowo 03.09.20182018/4282
Uchwała nr LXXII/591/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 sierpnia 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koronowo na lata 2018-2022".
03.09.20182018/4281
Uchwała nr LXXII/590/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 sierpnia 2018 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo. 03.09.20182018/4280
Uchwała nr LXXII/589/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 sierpnia 2018 w sprawie zasad sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych lub ich części stanowiących własność Gminy Koronowo na rzecz właścicieli lokali, warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat przy zbywaniu tych nieruchomości
03.09.20182018/4279
Uchwała nr LXXII/583/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 sierpnia 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 03.09.20182018/4278
Uchwała nr LXXI/580/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 sierpnia 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 09.08.20182018/4057
Uchwała nr LXX/576/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 lipca 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 30.07.20182018/3951
Uchwała nr LXIX/572/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 9 lipca 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201813.07.20182018/3823
Uchwała nr LXVIII/569/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 czerwca 2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Koronowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 04.07.20182018/3552
Uchwała nr LXVIII/568/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 czerwca 2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Koronowo odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych:do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% zawartości alkoholu, do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży
04.07.20182018/3551
Uchwała nr LXVIII/567/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 czerwca 2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koronowo 04.07.20182018/3550
Uchwała nr LXVIII/566/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 czerwca 2018 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 04.07.20182018/3549
Uchwała nr LXVIII/564/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 czerwca 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Koronowo na rok 2018 04.07.20182018/3548
Uchwała nrLXVIII/563/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 czerwca 2018 w sprawie nadania kategorii drogi publicznej 04.07.20182018/3553
Uchwała nr LXVIII/562/18 Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 czerwca 2018 w sprawie nadania kategorii drogi publicznej
04.07.20182018/3547
Uchwała nrLXVIII/559/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 czerwca 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 04.07.20182018/3546
Uchwała nr LXVII/554/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 14 czerwca 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201821.06.20182018/3213
Uchwała nr LXVI/549/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 maja 2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Koronowo 06.06.20182018/3047
Uchwała nr LXVI/548/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 maja 2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu cmentarza komunalnego w Koronowie
06.06.20182018/3046
Uchwała nr LXVI/547/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 maja 2018 w sprawie nadania kategorii drogi publicznej 06.06.20182018/3045
Uchwała nr LXVI/545/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 maja 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 06.06.20182018/3044
Uchwała nr LXV/542/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 15 maja 2018 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koronowo na rok 2018 24.05.20182018/2846
Uchwała nr LXV/541/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 15 maja 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018
24.05.20182018/2845
Uchwała nr LXIV/535/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 kwietnia 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018
30.04.20182018/2489
Uchwała nr LXIV/533/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 kwietnia 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Koronowo, w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018 27.04.20182018/2445
Uchwała nr LXIV/532/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 kwietnia 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
27.04.20182018/2444
Uchwała nr LXIII/530/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 13 kwietnia 2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Koronowo, w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018 20.04.20182018/2286
Uchwała nr LXIII/528/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 13 kwietnia 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 20.04.20182018/2285
Uchwała nr LXII/519/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 marca 2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Koronowo na rok 2018
04.04.20182018/1842
Uchwała nr LXII/518/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 marca 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
04.04.20182018/1841
Uchwała nr LXII/517/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 marca 2018 w sprawie podziału Gminy Koronowo na stałe obwody głosowania 04.04.201820189/1840
Uchwała nr LXII/516/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 marca 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 04.04.20182018/1839
Uchwała nr LXI/514/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 8 marca 2018 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 13.03.20182018/1304
Uchwała Nr LX/509/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2018 r. ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1 m2 pasa drogowego 08.03.20182018/1224
Uchwała Nr LX/508/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Koronowo 08.03.20182018/1223
Uchwała Nr LX/507/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 08.03.20182018/1222
Uchwała Nr LX/505/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2018 r. podziału Gminy Koronowo na okręgi wyborcze 08.03.20182018/1221
Uchwała Nr LX/502/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 08.03.20182018/1220
Uchwała Nr LIX/499/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 stycznia 2018 r. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Koronowo jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
06.02.20182018/654
Uchwała Nr LIX/493/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 stycznia 2018 r. ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Koronowa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych oraz określenia sposobu pobierania tych opłat oraz regulaminu Strefy Płatnego Parkowania 06.02.20182018/653
Uchwała Nr LIX/489/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 06.02.20182018/652
Uchwała nr LVIII/484/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody04.01.20182018/48
Uchwała Nr LVIII/483/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 04.01.20182018/47
Uchwała nr LVIII/477/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201804.01.20182018/46
Uchwała nr LVIII/474/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017 04.01.20182018/45
Uchwała nr LVI/472/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia14 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017 19.12.20172017/5361
Uchwała nr LV/468/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami Lipinki oraz Iwickowo w Koronowie, gm. Koronowo. 05.12.20172017/4944
Uchwała nr LV/466/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania  nazwy  ulicy  w miejscowości   Tryszczyn 05.12.20172017/4943
Uchwała nr LV/465/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej 05.12.20172017/4942
Uchwała nr LV/461/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 05.12.20172017/4941
Uchwała nr LV/460/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201705.12.20172017/4940
Uchwała nr LIV/458/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201715.11.20172017/4405
Uchwała nr LIII/451/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 03.11.20172017/4205
Uchwała nr LIII/450/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201703.11.20172017/4203
Uchwała nr LII/445/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koronowo na lata 2018 – 2022”04.10.2017 r.2017/3746
Uchwała nr LII/440/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi03.10.2017 r.2017/3729
Uchwała nr LII/439/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo 03.10.2017 r.2017/3730
Uchwała nr LII/438/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201703.10.2017 r.2017/3728
Uchwała nr LI/436/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 12 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201715.09.2017 r.2017/3540
Uchwała nr L/434/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „STREFA TUSZYNY" dla terenu położonego w Koronowie, gm. Koronowo06.09.2017 r.2017/3384
Uchwała nr L/433/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Koronowo na stałe obwody głosowania i zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych06.09.2017 r.2017/3383
Uchwała nr L/432/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Koronowo06.09.2017 r.2017/3382
Uchwała nr L/431/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201706.09.2017 r.2017/3381
Uchwała nr XLIX/421/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201716.08.2017 r.2017/3178
Uchwała nr XLVIII/408/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201717.07.2017 r.2017/2988
Uchwała nr XLVII/394/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 czerwca 2017 r. określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Koronowo28.06.2017 r.2017/2627
Uchwała nr {285} Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Koronowo28.06.2017 r.{286}
Uchwała nr XLVII/381/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 czerwca 2017 r. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane28.06.2017 r.2017/2628
Uchwała nr XLVII/379/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją28.06.2017 r.2017/2626
Uchwała nr XLVII/378/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201728.06.2017 r.2017/2625
Uchwała nr XLVI/375/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Koronowo07.06.2017 r.2017/2470
Uchwała nr XLVI/373/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Starym Dworze oraz Okolu, gm. Koronowo07.06.2017 r.2017/2469
Uchwała nr XLVI/372/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Przy Torach” położonego w Koronowie07.06.2017 r.2017/2468
Uchwała nr XLVI/369/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Morzewiec07.06.2017 r.2017/2467
Uchwała nr XLVI/368/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Koronowo07.06.2017 r.2017/2466
Uchwała nr XLVI/366/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201707.06.2017 r.2017/2465
Uchwała nr XLV/363/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 09 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201712.05.2017 r.2017/2239
Uchwała nr XLIV/359/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Witosa w Koronowie, gm. Koronowo05.05.2017 r.2017/2103
Uchwała nrXLIV/357/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej05.05.2017 r.2017/2102
Uchwała nr XLIV/356/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi05.05.2017 r.2017/2101
Uchwała nr XLIV/354/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso05.05.2017 r.2017/2100
Uchwała nr XLIV/353/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201705.05.2017 r.2017/2099
Uchwała nr XLIII/350/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Nowodworskiej w Koronowie, gm. Koronowo10.04.2017 r. 2017/1717
Uchwała nr XLIII/349/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Za Pilawą II" dla terenu położonego w Koronowie, gm. Koronowo10.04.2017 r.2017/1716
Uchwała nr XLIII/348/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Pomianowskiego w Koronowie10.04.2017 r. 2017/1715
Uchwała nr XLIII/347/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Samociążek" położonego w Samociążku, gm. Koronowo10.04.20172017/1714
Uchwała nr XLIII/345/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 10.04.2017 r. 2017/1713
Uchwała nr XLIII/344/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i innych publicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Koronowo10.04.2017 r.2017/1712
Uchwała nr XLIII/343/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koronowo10.04.2017 r.2017/1718
Uchwała nr XLIII/342/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar.10.04.2017 r.2017/1711
Uchwała nr XLIII/339/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017.10.04.2017 r.2017/1710
Uchwała nr XLII/335/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 06.03.2017 r. 2017/1000
Uchwała nr XLII/334/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia zarządu dróg gminnych w Koronowie. 06.03.2017 r. 2017/999
Uchwała nr XLII/333/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie miasta i gminy Koronowo. 06.03.2017 r. 2017/998
Uchwała nr XLII/331/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 06.03.2017 r. 2017/997
Uchwała nr XLII/330/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo. 06.03.2017 r. 2017/996
Uchwała nr XLII/329/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 06.03.2017 r. 2017/995
Uchwała nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 06.03.2017 r. 2017/994
Uchwała nr XLII/326/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie. 06.03.2017 r. 2017/993
Uchwała nr XLII/325/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 06.03.2017 r. 2017/992
Uchwała nr XLII/324/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017. 06.03.2017 r. 2017/991
Uchwała nr XLI/321/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 01 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Koronowo.09.02.2017 r.2017/672
Uchwała nr XLI/319/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 01 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017.09.02.2017 r.2017/671
Uchwała nr XXXIX/314/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 18 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201720.01.2017 r.2017/418
Uchwała nr XXXVIII/303/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201710.01.2017 r. 2017/173
Uchwała nr XXXVIII/300/16 Rady Miejskiej w Koro-nowie z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201610.01.2017 r.2017/172
Uchwała nr XXXVII/297/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30.11.2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Koronowo.06.12.2016 r.2016/4514
Uchwała nr XXXVII/296/16 Rady Miejskiej w Koro-nowie z dnia 30.11.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.06.12.2016 r.2016/4513
Uchwała nr XXXVII/290/16 Rady Miejskiej w Koro-nowie z dnia 30.11.2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psa.06.12.2016 r.2016/4512
Uchwała nr XXXVII/288/16 Rady Miejskiej w Koro-nowie z dnia 30.11.2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.06.12.2016 r.2016/4511
Uchwała nr XXXVII/287/16 Rady Miejskiej w Koro-nowie z dnia 30.11.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016.06.12.2016 r.2016/4510
Uchwała nr XXXIV/283/16 Rady Miejskiej w Koro-nowie z dnia 26.10.2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Obwodnica I” dla terenów położonych w Tryszczynie, gmina Koronowo09.11.2016 r.2016/3891
Uchwała nr XXXIV/282/16 Rady Miejskiej w Koro-nowie z dnia 26.10.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi09.11.2016 r.2016/3890
Uchwała nr XXXIV/281/16 Rady Miejskiej w Koro-nowie z dnia 26.10.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo09.11.2016 r.2016/3889
Uchwała nr XXXIV/280/16 Rady Miejskiej w Koro-nowie z dnia 26.10.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi09.11.2016 r.2016/3888
Uchwała nr XXXIV/279/16 Rady Miejskiej w Koro-nowie z dnia 26.10.2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tryszczyn09.11.2016 r.2016/3887
Uchwała nr XXXIV/276/16 Rady Miejskiej w Koro-nowie z dnia 26.10.2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i go-spodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie.09.11.2016 r.2016/3886
Uchwała nr XXXIV/275/16 Rady Miejskiej w Koro-nowie z dnia 26.10.2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Koronowo09.11.2016 r.2016/3885
Uchwała nr XXXIV/274/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26.10.2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości09.11.2016 r.2016/3884
Uchwała nr XXXIV/273/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26.10.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201609.11.2016 r.2016/3883
Uchwała nr XXXIII/271/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 13.10.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201619.10.2016 r.2016/3560
Uchwała nr XXXII/270/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28.09.2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania04.10.2016 r.2016/3345
Uchwała nr XXXII/269/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28.09.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odwołania Stref Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie Koronowa i Pieczysk, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych, określenia sposobu pobierania tych opłat oraz regulaminu Strefy Płatnego Parkowania04.10.2016 r.2016/3344
Uchwała nr XXXII/267/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28.09.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201604.10.2016 r.2016/3343
Uchwała nr XXX/264/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31.08.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201606.09.2016 r.2016/3020
Uchwała nr XXIX/259/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27.07.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201602.08.2016 r.2016/2802
Uchwała nr XXIX/253/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27.07.2016 r. w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
02.08.2016 r.2016/2801
Uchwała nr XXVIII/249/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29.06.2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych05.07.2016 r.2016/2322
Uchwała nr XXVIII/244/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29.06.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201605.07.2016 r.2016/2321
Uchwała nr XXVI/242/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędącymi jednostkami organizacyjnymi gminy Koronowo, realizującymi zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, w których udzielane są osobom bezdomnym świadczenia w formie schronienia, posiłku oraz ubrania03.06.2016 r.2016/1898
Uchwała nr XXVI/239/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lipkusz 3” dla terenu położonego w Koronowie03.06.2016 r.2016/1897
Uchwała nr XXVII/233/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją03.06.2016 r.2016/1896
Uchwała nr XXVII/232/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo za rok 201603.06.2016 r.2016/1895
Uchwała nr XXVI/229/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie Koronowa i Pieczysk, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych, określenia sposobu pobierania tych opłat oraz regulaminu Strefy Płatnego Parkowania04.05.2016 r.2016/1567
Uchwała nr XXVI/224/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją04.05.2016 r.2016/1566
Uchwała nr XXVI/223/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201604.05.2016 r.2016/1565
Uchwała nr XXV/220/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Koronowo na lata 2016 - 2019”11.04.2016 r.2016/1316
Uchwała nr XXV/211/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową 05.04.2016 r.2016/1190
Uchwała nr XXV/210/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201605.04.2016 r.2016/1189
Uchwała nr XXIV/208/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 10 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201615.03.2016 r.2016/893
Uchwała nr XXIII/205/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 2 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201610.03.2016 r.2016/867
Uchwała nr XXII/203/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tryszczyn nad Brdą” dla terenu położonego w Tryszczynie gm. Koronowo3.03.2016 r.2016/777
Uchwała nr XXII/201/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie3.03.2016 r.2016/776
Uchwała nr XXII/200/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 20163.03.2016 r.2016/775
Uchwała nr XXI/198/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych publicznych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów2.02.2016 r.2016/427
Uchwała nr XXI/195/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 20162.02.2016 r.2016/426
Uchwała nr XX/193/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/156/03 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia
24 września 2003 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń w obrocie i używaniu artykułów pirotechnicznych na terenie Gminy Koronowo
25.01.2016 r.2016/376
Uchwała nr XIX/184/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków13.01.2016 r.2016/204
Uchwała nr XIX/183/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Koronowo13.01.2016 r.2016/203
Uchwała nr XIX/182/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Samorządowego we Wtelnie13.01.2016 r.2016/202
Uchwała nr XIX/181/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Koronowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania13.01.2016 r.2016/201
Uchwała nr XIX/179/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016 15.01.2016 r.2016/253
Uchwała nr XIX/176/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201513.01.2016 r.2016/200
Uchwała nr XVII/174/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach prowadzonych przez Gminę Koronowo21.12.2015 r.2015/4646
Uchwała nr XVII/172/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201521.12.2015 r. 2015/4645
Uchwała nr XVI/167/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Samorządowego we Wtelnie 4.12.2015 r.2015/3978
Uchwała nr XVI/165/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Koronowo4.12.2015 r.2015/3977
Uchwała nr XVI/164/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Romanowo”
w Koronowie
4.12.2015 r.2015/3976
Uchwała nr XVI/162/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Koronowo 4.12.2015 r.2015/3975
Uchwała nr XVI/153/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej 4.12.2015 r.2015/3974
Uchwała nr XVI/151/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 4.12.2015 r.2015/3973
Uchwała nr XVI/150/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 4.12.2015 r.2015/3972
Uchwała nr XVI/149/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości4.12.2015 r.2015/3971
Uchwała nr XVI/148/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Koronowo4.12.2015 r.2015/3979
Uchwała nr XVI/147/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Gminy Koronowo 4.12.2015 r.2015/3970
Uchwała nr XVI/146/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 20154.12.2015 r.2015/3969
Uchwała nr XV/142/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2.11.2015 r.2015/3266
Uchwała nr XV/139/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 20152.11.2015 r.2015/3265
Uchwała nr XIV/132/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej7.10.2015 r.2015/3024
Uchwała nr XIV/131/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi7.10.2015 r.2015/3023
Uchwała nr XIV/129/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi7.10.2015 r.2015/3022
Uchwała nr XIV/125/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 20157.10.2015 r.2015/3021
Uchwała nr XIII/120/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.3.09.2015 r.2015/2640
Uchwała nr XIII/119/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi3.09.2015 r.2015/2639
Uchwała nr XIII/118/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo3.09.2015 r.2015/2638
Uchwała nr XIII/117/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Witoldowo3.09.2015 r.2015/2637
Uchwała nr XIII/113/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 20153.09.2015 r.2015/2636
Uchwała nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015 5.08.2015 r.2015/2457
Uchwała nr XI/104/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 6 września 2015 r.3.07.2015 r.2015/2150
Uchwała nr XI/101/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lipkusz 2" dla terenu położonego w Koronowie.
3.07.2015 r.2015/2149
Uchwała nr XI/99/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 20153.07.2015 r.2015/2148
Uchwała nr X/94/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów
w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,
o których mowa w przepisach wydanych na podstawi art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty
5.06.2015 r.2015/1764
Uchwała nr X/93/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lipkusz 1" dla terenu położonego w Koronowie5.06.2015 r.2015/1763
Uchwała nr X/92/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 2 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zacisze” dla terenu położonego w Koronowie5.06.2015 r.2015/1762
Uchwała nr X/87/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 maja 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 20155.06.2015 r.2015/1761
Uchwała nr IX/84/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 18 maja 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201521.05.2015 r. 2015/1666
Uchwała nr VIII/80/15 Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sportowa – Kotomierska – Przemysłowa” dla terenu położonego w Koronowie
6.05.2015 r.2015/1528
Uchwała nr VIII/78/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Koronowa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych oraz określenia sposobu pobierania tych opłat oraz regulaminu Strefy Płatnego Parkowania 6.05.2015 r. 2015/1527
Uchwała nr VIII/76/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Samociążek6.05.2015 r.2015/1526
Uchwała nr VIII/75/15 Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi
6.05.2015 r. 2015/1525
Uchwała nr VIII/74/15 Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
6.05.2015 r.2015/1524
Uchwała nr VIII/73/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015
6.05.2015 r. 2015/1523
Uchwała nr VII/65/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mąkowarsko1.04.2015 r.2015/1019
Uchwała nr VII/63/15 Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
1.04.2015 r. 2015/1018
Uchwała nr VII/62/15 Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1.04.2015 r.2015/1017
Uchwała nr VII/61/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi1.04.2015 r.2015/2016
Uchwała nr VII/60/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi1.04.2015 r.2015/1015
Uchwała nr VII/59/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo1.04.2015 r.2015/1014
Uchwała nr VII/57/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 10 maja 20151.04.2015 r.2015/1013
Uchwała nr VII/53/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201525.03.20152015/1012
Uchwała nr VI/50/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 6 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201512.03.2015 2015/780
Uchwała nr V/41/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 13 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Koronowa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych oraz określenia sposobu pobierania tych opłat 26.02.2015 2015/559
Uchwała nr V/34/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie rekrutacji do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Koronowo i liczby punktów dla każdego kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów 26.02.2015 2015/558
Uchwała nr V/29/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 13 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201526.02.2015 2015/557
Uchwała nr IV/27/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 19 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015 19.01.20152015/236
Uchwała nr III/23/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015 15.01.20152015/192
Uchwała nr III/17/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014 14.01.20152015/157
Uchwała nr II/10/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014 10.12.20142014/3696


Wytworzył: Maria Klapczyńska (26 stycznia 2015)
Opublikował: Maria Klapczyńska (26 stycznia 2015, 15:00:46)

Ostatnia zmiana: Magdalena Wanda-Joras (6 lutego 2019, 10:31:50)
Zmieniono: dodano uchwałe

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2773

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij