Prawo miejscowe - kadencja 2010-2014


Prawo miejscowe - kadencja 2010-2014 (311kB) pdf

Zintegrowany Portal Prawa Miejscowego

Treść uchwałyData ogłoszenia uchwałyRocznik Dziennika Urzędowego/Pozycja
Uchwała Nr LVIII/503/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 05 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201414.11.20142014/3254
Uchwała Nr LVII/500/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej05.11.20142014/3046
Uchwała Nr LVII/497/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 05.11.20142014/3045
Uchwała Nr LVII/496/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 05.11.20142014/3044
Uchwała Nr LVII/495/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201405.11.20142014/3043
Uchwała Nr LVI/493/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 16 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości22.10.20142014/2896
Uchwała Nr LVI/492/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 16 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 201422.10.20142014/2895
Uchwała Nr LV/483/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie30.09.20142014/2611
Uchwała Nr LV/481/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości 30.09.20142014/2609
Uchwała Nr LV/480/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 września 2014 r. zmieniająca uchwałę budżetu Gminy Koronowo na rok 201430.09.20142014/2608
Uchwała Nr LIV/470/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków02.09.20142014/2427
Uchwała Nr LIV/469/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi02.09.20142014/2426
Uchwała Nr LIV/468/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201402.09.20142014/2425
Uchwała Nr LIII/466/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 04 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201408.08.20142014/2339
Uchwała Nr LII/464/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 07 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201414.07.20142014/2183
Uchwała Nr LI/460/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Koronowo na okręgi wyborcze01.07.20142014/1957
Uchwała Nr LI/459/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso01.07.20142014/1956
Uchwała Nr LI/458/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201401.07.20142014/1955
Uchwała Nr L/455/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi03.06.20142014/1706
Uchwała Nr L/452/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201403.06.20142014/1705
Uchwała Nr XLIX/447/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo09.05.20142014/1554
Uchwała Nr XLIX/446/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych09.05.20142014/1553
Uchwała Nr XLIX/445/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych09.05.20142014/1552
Uchwała Nr XLIX/444/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Koronowo09.05.20142014/1551
Uchwała Nr XLIX/441/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201409.05.20142014/1550
Uchwała Nr XLVIII/435/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r.03.04.20142014/1050
Uchwała Nr XLVIII/434/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Koronowo na stałe obwody głosowania i zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych02.04.20142014/1019
Uchwała Nr XLVIII/430/14Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201402.04.20142014/1018
Uchwała Nr XLVII/425/14Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-202007.03.20142014/752
Uchwała Nr XLVII/424/14Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-202004.03.20142014/690
Uchwała Nr XLVII/423/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi07.03.20142014/751
Uchwała Nr XLVII/422/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo07.03.20142014/750
Uchwała Nr XLVII/421/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201404.03.20142014/689
Uchwała nr XLVI/417/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-20202014-01-312014/305
Uchwała nr XLV/411/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie nadania Statutów Osiedli2014-01-082014/69
Uchwała nr XLV/410/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014 2014-01-132014/126
Uchwała nr XLIV/406/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 grudnia 2013 w sprawie upoważnienia dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zryczałtowanego dodatku energetycznego 2013-12-302013/4225
Uchwała nr XLIV/402/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 grudnia 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 20132013-12-302013/4224
Uchwała nr XLII/398/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 listopada 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Koronowie 2013-12-032013/3829
Uchwała nr XLII/397/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 listopada 2013 w sprawie nadania Statutów Osiedli2013-12-032013/3828
Uchwała nr XLII/396/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 listopada 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2013-12-032013/3827
Uchwała nr XLII/395/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 listopada 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości2013-12-032013/3826
Uchwała nr XLII/394/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 listopada 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi2013-12-032013/3825
Uchwała nr XLII/391/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 listopada 2013 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego2013-12-032013/3824
Uchwała nr XLII/390/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 listopada 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 20132013-12-032013/3823
Obwieszczenie Uchwały nr XLI/386/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 października 2013 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi2013-11-192013/3302
Obwieszczenie Uchwały nr XLI/385/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 października 2013 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo2013-11-192013/3301
Uchwała nr XLI/384/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 października 2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013-11-192013/3280
Uchwała nr XLI/383/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 października 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 20132013-11-192013/3284
Uchwała nr XLI/378/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 października 2013 w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właściciela nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koronowo2013-11-192013/3281
Uchwała nr XL/376/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 września 2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tuszyny - Makrum" dla terenów położonych w mieście Koronowie2013-10-072013/2993
Uchwała nr XL/375/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 września 2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Koronowo projektów statutów jednostek pomocniczych - osiedlowych komitetów samorządu mieszkańców2013-10-072013/2992
Uchwała nr XL/374/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 września 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi2013-10-072013/2991
Uchwała nr XL/373/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 września 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo2013-10-072013/2990
Uchwała nr XL/372/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 września 2013 w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właściciela nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koronowo2013-10-072013/2989
Uchwała nr XL/371/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 września 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków2013-10-072013/2988
Uchwała nr XL/369/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 września 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1 m2 pasa drogowego2013-10-072013/2987
Uchwała nr XL/368/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 września 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 20132013-10-072013/2986
Uchwała nr XXXIX/358/13 Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 19 sierpnia 2013
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-08-222013/2668
Uchwała nr XXXIX/357/13 Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 19 sierpnia 2013
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo
2013-08-222013/2667
Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 19 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 20132013-08-222013/2666
Uchwała Nr XXXVIII/350/13 Rady Miejskiej w
Koronowie z dnia 02 lipca 2013 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
04.07.20132013/2429
Uchwała Nr XXXVII/347/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 czerwca 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 03.07.20132013/2373
Uchwała Nr {141}Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 czerwca 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201303.07.20132013/2372
Uchwała Nr XXXVI/339/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 maja 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 05.06.20132013/2102
Uchwała Nr XXXV/326/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 kwietnia 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 29.04.20132013/1756
Uchwała nr XXXV/325/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 kwietnia 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości29.04.20132013/1755
Uchwała nr XXXV/324/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 kwietnia 2013 w sprawie opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego29.04.20132013/1754
Uchwała nr XXXV/322/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 kwietnia 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo 29.04.20132013/1753
Uchwała Nr XXXIV/314/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 marca 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi29.03.20132013/1393
Uchwała Nr XXXIV/308/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 marca 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 29.03.20132013/1392
Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.39.2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2012 rok29.03.20132013/1408
Informacja Nr 1 Burmistrza Koronowa z dnia 22 marca 2013 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Koronowo28.03.20132013/1337
Uchwała Nr XXXIII/305/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 6 marca 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 18.03.20132013/1121
Uchwała Nr XXXIII/304/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 6 marca 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 18.03.20132013/1120
Uchwała nr XXXI/295/13
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 stycznia 2013 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo
4.02.20132013/687
Uchwała nr XXXI/294/13
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 stycznia 2013 w sprawie podziału gminy Koronowo na stałe obwody głosowania
4.02.20132013/686
Uchwała Nr XXX/290/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 16.01.20132013/430
Uchwała Nr XXX/289/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201318.01.20132013/505
Uchwała Nr XXIX/286/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 19 grudnia 2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 27.12.20122012/3811
Uchwała Nr XXIX/285/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 19 grudnia 2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości  27.12.20122012/3810
Uchwała Nr XXIX/284/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 19 grudnia 2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi27.12.20122012/3809
Uchwała Nr XXVIII/276/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2012 w sprawie: „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koronowo na lata 2013 – 2017” 4.12.20122012/3181
Uchwała Nr XXVIII/275/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków4.12.20122012/3180
Uchwała Nr XXVIII/271/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2012 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych placówkom niepublicznym, prowadzonych na terenie Gminy Koronowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Koronowo 7.12.20122012/3378
Uchwała Nr XXVIII/270/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 4.12.20122012/3179
Uchwała Nr XXVII/263/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 października 2012 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo 9.11.20122012/2627
Uchwała Nr XXVII/262/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 października 2012 w sprawie podziału Gminy Koronowo na okręgi wyborcze 9.11.20122012/2626
Uchwała Nr XXVI/258/2012 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Koronowo zmiany statutów jednostek pomocniczych – osiedlowych komitetów samorządów mieszkańców 5.10.20122012/2058
Uchwała Nr XXVI/253/2012 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2012 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 5.10.20122012/2057
Uchwała Nr XXVI/252/2012 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2012 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo10.10.20122012/2130
Uchwała Nr XXVI/250/2012 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2012 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Koronowo na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych 5.10.20122012/2056
Uchwała Nr XXVI/249/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok 5.10.20122012/2055
Uchwała Nr XXV/238/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w związku z zamiarem zmiany granic gminy polegającej na zmniejszeniu obszaru gminy Koronowo, w tym sołectwa Stary Jasiniec, a tym samym zwiększenia obszaru Gminy Dobrcz, sołectwa Stronno oraz w sprawie ograniczenia zasięgu konsultacji do mieszkańców sołectwa Stary Jasiniec10.09.20122012/1771
Uchwała Nr XXV/237/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 10.09.20122012/1770
Uchwała Nr XXV/236/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne10.09.20122012/1769
Uchwała Nr XXIV/218/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 czerwca 2012 w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Koronowo11.07.20122012/1486
Uchwała Nr XXIV/211/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 czerwca 2012 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie gminy Koronowo11.07.20122012/1485
Uchwała Nr XXIII/201/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 maja 2012 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie gminy Koronowo.8.06.20122012/1275
Uchwała Nr XXI/189/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „przy ul. Nowodworskiej” położonego w Koronowie, gm. Koronowo16.05.20122012/1152
Zarządzenie Nr OR-S.0050.27.2012 Burmistrza Koronowa z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2011 rok18.04.20122012/970
Uchwała Nr XX/175/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 marca 2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Przy szosie” położonego w Tryszczynie, gmina Koronowo17.04.20122012/927
Uchwała Nr XX/170/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 marca 2012 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego17.04.20122012/926
Informacja Burmistrz Koronowa z dnia 19 marca 2012 r.: Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Koronowo 26.03.20122012/655
Uchwała nr XIX/168/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 lutego 2012 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Koronowo’’16.03.20122012/601
Uchwała Nr XVIII/151/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 stycznia 2012 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie gminy Koronowo20.02.20122012/342
Uchwała Nr XVII/143/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29.12.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych27.01.20122012/139
Uchwała Nr XVII/142/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 .12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201214.02.20122012/275
Z uwagi na szczególny charakter uchwały w sprawie uchwalenia budżetu nie ma obowiązku publikacji załączników.
Treść Data ogłoszenia
uchwały
Numer Dziennika Urzędowego/Pozycja
Uchwała Nr XV/124/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30.11.2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego15.12.2011291/3094
Uchwała Nr XV/123/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30.11.2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych15.12.2011291/3093
Uchwała Nr XV/122/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30.11.2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów15.12.2011291/3092
Uchwała Nr XV/121/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30.11.2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 15.12.2011291/3091
Uchwała Nr XIV/115/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26.10.2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 10.11.2011247/2338
Uchwała Nr XIV/114/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26.10.2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok 10.11.2011247/2337
Uchwała Nr XIII/110/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28.09.2011 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania04.11.2011243/2282
Uchwała Nr XIII/109/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28.09.11 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda przy wjeździe do Koronowa 04.11.2011243/2281
Uchwała Nr XIII/107/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28.09.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 04.11.2011243/2280
Uchwała Nr XIII/106/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28.09.2011 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 04.11.2011243/2279
Uchwała Nr XII/97/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31.08.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Przy lesie” położonego w Okolu – Stopce, gm. Koronowo 17.10.2011233/2157
Uchwała Nr XI/88/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 19.08.2011 r w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym podstawę programową12.09.2011206/1911
Uchwała Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 19.08.2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie karnym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej14.09.2011208/1939
Uchwała Nr XI/86/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 19.08.2011 r w sprawie zmian w podziale gminy Koronowo na stałe obwody głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej14.09.2011208/1938
Uchwała Nr X/84/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29.06.2011 r w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Koronowo.1.08.2011171/1448
Uchwała Nr X/79/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29.06.2011 r zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru1.08.2011171/1447
Uchwała Nr VIII/67/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27.04.2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Grabina” położonego w Starym Dworze i terenu położonego w Okolu, gmina Koronowo17.08.2011187/1701
Uchwała Nr VIII/66/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27.04.2011 r. w sprawie wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie plaż i kąpielisk miasta i gminy Koronowo23.05.2011118/999
Uchwała Nr VIII/64/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27.04.2011 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso23.05.2011118/998
Uchwała Nr VI/55/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30.03.2011 r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Koronowo22.04.201198/775
Uchwała Nr V/49/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23.02.2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie16.02.201166/467
Uchwała Nr V/48/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23.02.2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania16.02.201166/466
Uchwała Nr V/45/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23.02.2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Przy szkole” położonego w Samociążku, gmina Koronowo i w mieście Koronowo.25.07.2011163/1375
Uchwała Nr IV/29/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26.01.2011 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze miasta i gminy koronowa oraz rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z nimi16.02.201135/259
Uchwała Nr IV/28/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26.01.2011 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych16.02.201135/258
Uchwała Nr III/24/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30.12.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011.25.01.201114/108


Prawo miejscowe - kadencja 2006-2010 (329kB) pdf
Prawo miejscowe - kadencja 2002-2006 (315kB) pdf

Wytworzył: Żaneta Zenel (19 listopada 2013)
Opublikował: Michał Szałkowski (21 kwietnia 2011, 13:31:14)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (26 stycznia 2015, 14:57:40)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11472

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij