Prawo miejscowe - kadencja 2018-2023

Uchwała nr XIII/115/1919
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 31 lipca 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019
07.08.20192019/4339
Uchwała nr XI/111/19 Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 czerwca 2019 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
04.07.20192019/3867
Uchwała nr XI/110/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 czerwca 2019 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
04.07.20192019/3866
Uchwała nr XI/102/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 czerwca 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej04.07.20192019/3865
Uchwała nr XI/101/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 czerwca 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi04.07.20192019/3864
Uchwała nrXI/99/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 czerwca 2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego04.07.20192019/3863
Uchwała nrXI/97/19
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 czerwca 2019
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koronowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
04.07.20192019/3862
Uchwała nr XI/95/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 czerwca 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201904.07.20192019/3861
Uchwała nr X/93/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 14 czerwca 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201921.06.20192019/3511
Uchwała nr IX/88/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 maja 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019 07.06.20192019/3287
Uchwała nr IX/83/199 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 maja 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 07.06.20192019/3286
Uchwała nr VIII/78/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 kwietnia 2019 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso30.04.20192019/2657
Uchwała nr VIII/77/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 kwietnia 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 201908.05.20192019/2773
Uchwała nr VII/73/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 10 kwietnia 2019 uchylająca uchwałę w sprawie powołania Koronowskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu19.04.20192019/2397
Uchwała nr VII/71/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 10 kwietnia 2019 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koronowo na rok 2019 oraz określenia sezonu kąpielowego 19.04.20192019/2396
Uchwała nr VII/68/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 10 kwietnia 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutów Osiedli 19.04.20192019/2395
Uchwała nrVII/67/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 10 kwietnia 2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie: statutów sołectw 19.04.20192019/2394
Uchwała nr VII/63/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 10 kwietnia 2019 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019 19.04.20192019/2393
Uchwała nr FVI/57/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 lutego 2019 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 07.03.20192019/1385
Uchwała nr VI/55/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 lutego 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 07.03.20192019/1384
Uchwała nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 lutego 2019
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koronowo na rok 2019
07.03.20192019/1383
Uchwała nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 lutego 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019 07.03.20192019/1382
Uchwała nr V/47/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 11 lutego 2019 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędącymi jednostkami organizacyjnymi gminy Koronowo, realizującymi zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, w których udzielane są osobom bezdomnym świadczenia w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, z terenu gminy Koronowo. 15.02.20192019/1016
Uchwała nr V/45/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 11 lutego 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Koronowo jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 15.02.20192019/1015
Uchwała nr V/42/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tryszczyn nad Brdą II” dla terenu położonego w Tryszczynie gm. Koronowo.15.02.20192019/1014
Uchwała nrIV/33/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
03.01.20192019/66
Uchwała nr IV/32/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo. 03.01.20192019/65
Uchwała nr{ u_31} Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koronowo na rok 2018 03.01.20192019/64
Uchwała nr IV/29/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 03.01.20192019/63
Uchwała nr IV/25/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 03.01.20192019/62
Uchwała nr II/13/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 5 grudnia 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 10.12.20182018/6330
Uchwała nr IV/23/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019
03.01.20192019/60
Uchwała nr IV/24/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 03.01/20192019/61
Uchwała nr II/11/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 5 grudnia 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 11.12.20182018/6365
Uchwała nr II/12/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 5 grudnia 2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Koronowo na rok 2019 10.12.20182018/6329


Wytworzył: Biuro Rady Miejskiej (5 lutego 2019)
Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (5 lutego 2019, 15:26:39)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Magdalena Wanda-Joras (7 sierpnia 2019, 14:00:47)
Zmieniono: dodano uchwałę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 555

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij