Zawiadomienie Burmistrza Koronowa z dnia 19 luty 2020 r. o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koronowo na rok 2020.

Na podstawie art. 16 pkt 22, art. 37 ust. 1, 2, 8 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) zawiadamia się o wyłożeniu na okres 21 dni, tj. od 19.02.2020 r. do 11.03.2020 r. do wiadomości publicznej projektu Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Koronowo na rok 2020.
Zawiadomienie wraz z projektem uchwały umieszcza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koronowie oraz na stronie BIP Koronowo.
Uwagi i propozycje do projektu uchwały należy składać w formie pisemnej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 pok. 6 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@um.koronowo.pl (w tytule proszę wpisać „OPINIA DOTYCZĄCA UCHWAŁY W SPRAWIE WYKAZU KĄPIELISK NA TERENIE GMINY KORONOWO”).

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (19 lutego 2020)
Opublikował: Krzysztof Wiaterski (20 lutego 2020, 11:06:11)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiaterski (20 lutego 2020, 14:23:03)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 289