Zawiadomienie Burmistrza Koronowa z dnia 11 marca 2019 r. o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koronowo na rok 2019.


Na podstawie art. 16 pkt 22, art. 37 ust. I i 2 w związku z art. 37 ust. 8 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zawiadamia się o wyłożeniu na okres 21 dni, tj. od 11.03.2019 r. do Ol .04. 2019 r. do wiadomości publicznej projektu Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Koronowo na rok 2019.
Zawiadomienie wraz z projektem uchwały umieszcza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koronowie, oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej


Uwagi i propozycje do projektu uchwały należy składać w formie pisemnej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Koronowie przy Placu Zwycięstwa I pok. 6 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@um.koronowo.pl (w tytule proszę wpisać „OPINIA DOTYCZĄCA UCHWAŁY W SPRAWIE WYKAZU KĄPIELISK NA TERENIE GMINY KORONOWO”).

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (11 marca 2019)
Opublikował: Krzysztof Wiaterski (11 marca 2019, 15:18:34)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 401