2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

IPR-PR.6733.22.2011
Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 04.01.2012 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika, na działkach ozn. nr ewid.: 478/1, 364, 377, 385, 386/2, 411 i 412 położonych w Mąkowarsku, gmina Koronowo obwieszczenie.W_22.2011 (44kB) pdf

IPR-PR.6733.20.2011
Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 19.12.2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika w miejscowości Mąkowarsko na działkach ozn. nr ewid.: 478/1, 536/112, 531/2, 477, 476, 475, 473 położonych w Mąkowarsku Gmina Koronowo obwieszczenie.W_20.2011 (40kB) pdf

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 14.02.2012 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika w miejscowości Mąkowarsko na działkach ozn. nr ewid.: 478/1, 536/112, 531/2, 477, 476, 475, 473 położonych w Mąkowarsku Gmina Koronowo obwieszczenie.K_20.2011 (41kB) pdf  

IPR-PR.6733.19.2011

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 13.12.2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci: wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej, na dz. ozn. nr ewid. 176/3, 187/5 i 1912/2, położonych w Koronowie, gmina Koronowo obwieszczenie.W_19.2011 (40kB) pdf

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 30.01.2012 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci: wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej, na dz. ozn. nr ewid. 176/3, 187/5 i 1912/2, położonych w Koronowie, gmina Koronowo obwieszczenie.K_19.2011 (40kB) pdf

IPR-PR.6733.18.2011

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 02.11.2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie napowietrznej linii SN na kablową sieć nn dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej "Pieczyska 14" w Koronowie - Pieczyskach, na nieruchomości ozn. nr ewid. 77/36 obwieszczenie.W_18.2011 (41kB) pdf

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 28.11.2011 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie napowietrznej linii SN na kablową sieć nn dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej "Pieczyska 14" w Koronowie - Pieczyskach, na nieruchomości ozn. nr ewid. 77/36 obwieszczenie.K_18.2011 (39kB) pdf

IPR-PR.6733.17.2011
Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 02.11.2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Nowy Dwór, gm. Koronowo, na nieruchomościach ozn. nr ewid. 47, 204/1, 237 i 238 obwieszczenie.W_17.2011 (70kB) pdf

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 16.11.2011 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Nowy Dwór, gm. Koronowo, na nieruchomościach ozn. nr ewid. 47, 204/1, 237 i 238 obwieszczenie.K_17.2011 (41kB) pdf

IPR-PR.6733.16.2011
Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 06.10.2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie szkoły w Mąkowarsku o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz budowie przyłącza wodociągowego i budowie zjazdu na ul. Dworcową (dz. nr 326), na nieruchomościach ozn. nr ewid. 307, 308, 326 i 343/1 w Mąkowarsku, gm. Koronowo obwieszczenie.W_16.2011 (46kB) pdf

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 28.11.2011 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie szkoły w Mąkowarsku o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz budowie przyłącza wodociągowego i budowie zjazdu na ul. Dworcową (dz. nr 326), na nieruchomościach ozn. nr ewid. 307, 308, 326 i 343/1 w Mąkowarsku, gm. Koronowo obwieszczenie.K_16.2011 (43kB) pdf

IPR-PR.6733.15.2011
Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 09.09.2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania synagogi na cele kulturalno - oświatowe, w Koronowie, na działce ozn. nr ewid. 862/10 obwieszczenie.W_15.2011 (42kB) pdf

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 02.11.2011 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania synagogi na cele kulturalno - oświatowe, w Koronowie, na działce ozn. nr ewid. 862/10 obwieszczenie.K_15.2011 (42kB) pdf

IPR-PR.6733.14.2011
Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 30.08.2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiskitno, gm. Koronowo, na działce ozn. nr ewid. 79/9 obwieszczenie.W_14.2011 (48kB) pdf

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 12.10.2011 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiskitno, gm. Koronowo, na działce ozn. nr ewid. 79/9 obwieszczenie.K_14.2011 (44kB) pdf

IPR-PR.6733.13.2011
Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 10.08.2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku szkoły o platformę dla osób niepełnosprawnych wraz z utwardzeniem dojazdu na nieruchomościach ozn. nr ewid. 741/2, 742 i 743 położonych w Koronowie przy ul. Dworcowej obwieszczenie.W_13.2011 (38kB) pdf

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 20.09.2011 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku szkoły o platformę dla osób niepełnosprawnych wraz z utwardzeniem dojazdu na nieruchomościach ozn. nr ewid. 741/2, 742 i 743 położonych w Koronowie przy ul. Dworcowej obwieszczenie.K_13.2011 (42kB) pdf

IPR-PR.6733.12.2011

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 09.08.2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej rozdzielczej do budynków mieszkalnych przy ul. Ogrodowej 39 i 43 w Koronowie, na nieruchomościach ozn. nr ewid. 563, 562, 565/2 obwieszczenie.W_12.2011 (43kB) pdf

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 19.09.2011 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej rozdzielczej do budynków mieszkalnych przy ul. Ogrodowej 39 i 43 w Koronowie, na nieruchomościach ozn. nr ewid. 563, 562, 565/2 obwieszczenie.K_12.2011 (45kB) pdf

IPR-PR.6733.10.2011

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 10.05.2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej rozdzielczej do budynków użytkowo - handlowych przy ul. Plac Zwycięstwa i ul. Sobieskiego w Koronowie obwieszczenie.W_10.2011 (44kB) pdf

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 09.06.2011 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej rozdzielczej do budynków użytkowo - handlowych przy ul. Plac Zwycięstwa i ul. Sobieskiego w Koronowie obwieszczenie.K_10.2011 (46kB) word

IPR-PR.6733.9.2011

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 16.05.2011 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn w miejscowości Wiskitno obwieszczenie.K_9.2011 (49kB) pdf

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 28.03.2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn w miejscowości Wiskitno obwieszczenie.W_9.2011 (36kB) pdf

IPR-PR.6733.8.2011

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 23.03.2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na połączeniu sieci wodociągowej Stary Jasiniec - Nowy Jasiniec, gm. Koronowo obwieszczenie.W_8.2011 (46kB) pdf

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 26.04.2011 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na połączeniu sieci wodociągowej Stary Jasiniec - Nowy Jasiniec, gm. Koronowo obwieszczenie.K_8.2011 (44kB) pdf

IPR-PR.6733.7.2011

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 23.03.2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na działce nr 1096 w miejscowości Koronowo obwieszczenie.W_7.2011 (45kB) pdf

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 16.05.2011 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na działce nr 1096 w miejscowości Koronowo obwieszczenie.K_7.2011 (52kB) pdf

IPR-PR.6733.6.2011

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 23.03.2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn w miejscowości Stary Jasiniec, gm. Koronowo obwieszczenie.W_6.2011 (44kB) pdf

Obwieszczenie Burmistrza koronowa z dnia 19.04.2011 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn w miejscowości Stary Jasiniec, gm. Koronowo obwieszczenie.K_6.2011 (46kB) pdf

IPR-PR.6733.5.2011

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 14.03.2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii kablowej sn w miejscowości Koronowo obwieszczenie.W_5.2011 (41kB) pdf

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 11.05.2011 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii kablowej sn w miejscowości Koronowo obwieszczenie.K_5.2011 (44kB) pdf

IPR-PR.6733.4.2011

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 14.03.2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Samociążek, gm. Koronowo obwieszczenie.W_4.2010 (36kB) pdf

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 14.04.2011 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Samociążek, gm. Koronowo obwieszczenie.K_4.2011 (40kB) pdf

IPR-PR.6733.3.2011

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 10.03.2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn oraz złączy kablowo - pomiarowych w miejscowości Lucim, gm. Koronowo obwieszczenie.W_3.2011 (42kB) pdf

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 09.05.2011 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn oraz złączy kablowo - pomiarowych w miejscowości Lucim, gm. Koronowo obwieszczenie.K_3.2011 (47kB) pdf

IPR-PR.6733.2.2011

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 1.03.2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn oraz złączy kablowo-pomiarowych w miejscowości Gogolin, gm. Koronowo obwieszczenie.W_2.2011 (41kB) pdf

Obwieszczenie Burmistrza koronowa z dnia 8 kwietnia 2011 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn oraz złączy kablowo - pomiarowych w miejscowości Gogolin, gm. Koronowo obwieszczenie.K_2.2011 (41kB) pdf

IPR-PR.6733.1.2011

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 21.02.2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn oraz złączy kablowo-pomiarowych w miejscowości Tryszczyn, gm. Koronowo obwieszczenie.W_1.2011 (37kB) pdf

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 29.03.2011 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn oraz złączy kablowo-pomiarowych w miejscowości Tryszczyn, gm. Koronowo obwieszczenie.K_1.2011 (42kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Radtke (3 stycznia 2011)
Opublikował: Katarzyna Radtke (24 lutego 2011, 09:52:21)

Ostatnia zmiana: Mariusz Stanek (17 lutego 2012, 13:21:06)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1813