Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.141.2011 z dnia 4 listopada 2011 roku
Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.141.2011 z dnia 4 listopada 2011 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy organów samorządowych gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (4 listopada 2011)
Opublikował: Aleksandra Szews (4 listopada 2011, 10:18:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1118