Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.128.2011 z dnia 20 października 2011 roku
Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.128.2011 z dnia 20 października 2011 roku    w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2011 w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (20 października 2011)
Opublikował: Aleksandra Szews (21 października 2011, 07:43:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1235