Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.52.2011
Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.52.2011 z dnia 4 maja 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy za dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2011 w zakresie:
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (4 maja 2011)
Opublikował: Aleksandra Szews (4 maja 2011, 09:38:50)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Szews (4 maja 2011, 13:32:37)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1238