Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.43.2011
Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.43.2011 z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2011 roku zadań publicznych w zakresie:
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej.metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (20 kwietnia 2011)
Opublikował: Aleksandra Szews (21 kwietnia 2011, 08:46:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 902