Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2011Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2011 roku zadań publicznych w zakresie:
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2011 (616kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (26 stycznia 2011)
Opublikował: Aleksandra Szews (26 stycznia 2011, 12:33:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 967