Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-4/11Zarządzenie Burmistrza Koronowa OR/S/0151-4/11 z dnia 04.01.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2011 w zakresie:
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury fizycznej i sportu;
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.Zarządzenie Burmistrza Koronowa OR/S/0151-4/11 (1696kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (5 stycznia 2011)
Opublikował: Aleksandra Szews (5 stycznia 2011, 11:23:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1269