Zawiadomienie o LVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie 5 listopada 2014 r.

Zapraszam do udziału w LVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 5 listopada 2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad LVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad LVIII sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad LVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa między sesjami rady.
 6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2014-2022.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
 10. Składanie interpelacji.
 11. Zapytania, wnioski i informacje.
 12. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Koronowie za 2014 rok.
 13. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie obrad LVIII sesji.

Koronowo, 28 października 2014 r.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.koronowo.pl w dziale Rada Miejska.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Adela Rojek (28 października 2014)
Opublikował: Adela Rojek (28 października 2014, 11:52:19)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 614