Zawiadomienie o obradach LIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie 27 sierpnia 2014 r.

Zapraszam do udziału w LIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 27 sierpnia 2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad LIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad LIV sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z obrad: LI, LII i LIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa między sesjami Rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Uhonorowanie zawodników klubu za osiągnięcia sportowe.
 8. Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego i złożenie ślubowania przez nauczycieli.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2014-2022.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości na terenie Koronowa.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości położonych na terenie miasta Koronowa.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Koronowie przy ul. Dworcowej 41 przez ustanowienie odrębnej własności lokali.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie zbadania zasadności skargi na działalność Burmistrza Koronowa.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie zbadania zasadności skargi na działalność Sołtysa Sołectwa Więzowno.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie zbadania zasadności skargi na działalność Burmistrza Koronowa.
 22. Składanie interpelacji.
 23. Zapytania, wnioski i informacje.
 24. Informacja Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie o stanie przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2014 - 2015.
 25. Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie.
 26. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 27. Zamknięcie obrad LIV sesji.

Koronowo, 14 sierpnia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek


Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.koronowo.pl w dziale Rada Miejska.

metryczka


Wytworzył: Adela Rojek (14 sierpnia 2014)
Opublikował: Adela Rojek (14 sierpnia 2014, 13:35:59)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 655