Zawiadomienie o XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 02 lipca 2013 r.

Zapraszam do udziału w XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się w dniu 02 lipca 2013 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  4. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej sesji.

Koronowo, dnia 01 lipca 2013 r.

Projekt uchwały dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.koronowo.pl w dziale Rada Miejska.

Przewodniczący rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (1 lipca 2013)
Opublikował: Adela Rojek (1 lipca 2013, 13:04:00)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (1 lipca 2013, 13:15:36)
Zmieniono: dodano link

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 989