Zawiadomienie o obradach XXXVII sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 26 czerwca 2013 r.

Zapraszam do udziału w XXXVII sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2013 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XXXVII sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa między sesjami rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Informacja: Punktu Informacji Turystycznej, stanowiska d/s promocji, Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie i Komisariatu Policji w Koronowie o przygotowaniu Gminy Koronowo do sezonu turystycznego oraz wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2013 – 2022.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany gruntów na terenie gminy Koronowo.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykupu nieruchomości na terenie gminy Koronowo.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo.
 13. Składanie interpelacji.
 14. Zapytania, wnioski i informacje.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "STREFA TUSZYNY" dla terenu położonego w Koronowie, gm. Koronowo.
 17. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 18. Zamknięcie obrad XXXVII sesji.

Koronowo, dnia 14.06.2013 r.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.koronowo.pl w dziale Rada Miejska.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (14 czerwca 2013)
Opublikował: Adela Rojek (14 czerwca 2013, 09:52:55)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (14 czerwca 2013, 10:22:25)
Zmieniono: dodano link

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1010