Zawiadomienie o XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w koronowie w dniu 06 marca 2013 r.

Zapraszam do udziału w XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się w dniu 06 marca 2013 r. o godz. 14.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  5. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej sesji.

Koronowo, dnia 27 lutego 2013 r.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.koronowo.pl w dziale Rada Miejska.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek            

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (27 lutego 2013)
Opublikował: Adela Rojek (28 lutego 2013, 13:45:37)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (28 lutego 2013, 13:52:14)
Zmieniono: utworzono link

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1078