Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 30 stycznia 2013 r.

Zapraszam do udziału w XXXI sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2013 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XXXI sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z obrad: XXIX i XXX sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa w okresie między sesjami rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału gminy Koronowo na stałe obwody głosowania.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Bydgoszcz dotyczącego zapewnienia miejsc niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży zamieszkałym na terenie Gminy Koronowo w ośrodku wsparcia – Domu Dziennego Pobytu prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko” w Bydgoszczy.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Koronowo na rok 2013.
 11. Składanie interpelacji.
 12. Zapytania, wnioski i informacje.
 13. Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 14. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 15. Zamknięcie obrad XXXI sesji.

Koronowo, dnia 18.01.2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.koronowo.pl w dziale Rada Miejska.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (18 stycznia 2013)
Opublikował: Adela Rojek (18 stycznia 2013, 09:43:31)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (18 stycznia 2013, 09:50:41)
Zmieniono: utworzono odesłanie do linku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1181