Zawiadomienie o XXX sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 28 grudnia 2012 r.

Zapraszam do udziału w XXX sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2012 r. o godz. 9.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XXX sesji.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa w okresie między sesjami rady oraz informacja z wykonania uchwał.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
7. Uhonorowanie Pana Marcina Spychalskiego za szczególne osiągnięcia sportowe w podnoszeniu ciężarów.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2013-2022:
a) odczytanie autopoprawki Burmistrza Koronowa,
b) odczytanie projektu uchwały,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2013-2022,
d) odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej,
e) dyskusja nad projektem uchwały,
f) głosowanie nad projektem uchwały.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013:
a) odczytanie autopoprawki Burmistrza Koronowa,
b) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,
d) odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej,
e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Koronowo na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Koronowie na rok 2013.
14. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Koronowie na rok 2013.
15. Składanie interpelacji.
16. Zapytania, wnioski i informacje.
17. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Koronowie za rok 2012.
18. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
19. Zamknięcie obrad XXX sesji.

Koronowo, dnia 14.12.2012 r.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.koronowo.pl w dziale Rada Miejska.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Myk

metryczka


Wytworzył: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej (14 grudnia 2012)
Opublikował: Adela Rojek (14 grudnia 2012, 08:56:32)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (14 grudnia 2012, 13:09:16)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 995