Zawiadomienie o obradach XXIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 27 czercwa 2012 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 czerwca 2012 roku o godzinie 10.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XXIV sesji.
 4.  Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa między sesjami rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Informacja: Komisariatu Policji w Koronowie, Punktu Informacji Turystycznej, stanowiska d/s promocji, Miejsko - Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie o przygotowania Gminy Koronowo do sezonu turystycznego oraz wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2012-2020.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Koronowo.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Obwodnica I” dla terenów położonych w Tryszczynie, gmina Koronowo.
 13. Składanie interpelacji.
 14. Zapytania, wnioski i informacje.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Koronowie.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.
 18. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 19. Zamknięcie obrad XXIV sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Włodzimierz Domek

Koronowo, dnia 15 czerwca 2012 r.

metryczka


Wytworzył: Maria Klapczyńska (15 czerwca 2012)
Opublikował: Maria Klapczyńska (15 czerwca 2012, 13:41:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1114