Zawiadomienie o obradach XXI sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 27 kwietnia 2012 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 kwietnia 2012 roku o godzinie 9.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XXI sesji.
  4. Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
  5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa w okresie między sesjami rady.
  6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
  7. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za rok 2011.
  8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012.
  9. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok i zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Gminą Koronowo i Powiatem Bydgoskim.
  10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Koronowo.
  11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Koronowo.
  12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „przy Nowodworskiej” w Koronowie, gmina Koronowo.
  13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.
  14. Składanie interpelacji.
  15. Zapytania, wnioski i informacje.
  16. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy organów samorządowych gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011
  17. Przedstawienie przez dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie oceny zasobów pomocy społecznej.
  18. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
  19. Zamknięcie obrad XXI sesji.

Koronowo, dnia 13 kwietnia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (17 kwietnia 2012)
Opublikował: Adela Rojek (17 kwietnia 2012, 09:26:19)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 913