Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 25 stycznia 2012 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 stycznia 2012 roku o godzinie 10.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XVIII sesji.
4. Przyjęcie protokołu z obrad: XVI i XVII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa w okresie między sesjami rady.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
7. Wręczenie:
a) P. Zdzisławowi Zarębskiemu Srebrnego Medalu za Zasługi dla Obronności Kraju,
b) P. Burmistrzowi Koronowa podziękowania za wsparcie akcji „Szlakiem ośmiu kropli nadziei”.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2012-2020.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie gminy Koronowo.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Łąsku Wielkim.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Miastem Bydgoszcz w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Koronowo.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia gminy Koronowo do Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/129/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wydzielenia lokalu do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Koronowie.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Koronowo na rok 2012.
18. Składanie interpelacji.
19. Zapytania, wnioski i informacje.
20. Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.
21. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
22. Zamknięcie obrad XVIII sesji.

Koronowo, dnia 13 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (13 stycznia 2012)
Opublikował: Adela Rojek (13 stycznia 2012, 12:18:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1403