Zawiadomienie o obradach XIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 26 października 2011 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 października 2011 roku o godzinie 10.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XIV sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa w okresie między sesjami rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy za rok 2010.
 8. Informacja Burmistrza Koronowa dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych za rok 2010.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Koronowo na lata 2010-2032".
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego na lata 2011-2015.
 12. Składanie interpelacji.
 13. Zapytania, wnioski i informacje.
 14. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 15. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 16. Zamknięcie obrad XIV sesji.


Koronowo, dnia 17 października 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (17 października 2011)
Opublikował: Adela Rojek (17 października 2011, 12:38:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1362