Zawiadomienie o obradach XII sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 31 sierpnia 2011 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 31 sierpnia 2011 roku o godzinie 10.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad XII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XII sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad: X i XI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa w okresie między sesjami rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Wręczenie podziękowania za działalność artystyczną i listów gratulacyjnych za osiągnięcia sportowe.
 8. Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego i złożenie ślubowania przez nauczycieli.
 9. Informacja Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2011 - 2012.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania w roku 2011 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia gruntów na terenie gminy Koronowo.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych będących w użytkowaniu wieczystym.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w zakresie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bagno Głusza”.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Przyrzecze I" położonego w Koronowie.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Przy szosie" położonego w Tryszczynie, gm. Koronowo.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Przy lesie" położonego w Okolu - Stopce, gm. Koronowo.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego na lata 2011 – 2015.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały zlecającej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie zbadanie zasadności skargi P. Mariana Hermann na działania Burmistrza Koronowa.
 20. Składanie interpelacji.
 21. Zapytania, wnioski i informacje.
 22. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie.
 23. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 24. Zamknięcie obrad XII sesji.

Koronowo, dnia 18 sierpnia 2011 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (18 sierpnia 2011)
Opublikował: Adela Rojek (19 sierpnia 2011, 07:44:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1729