Zawiadomienie o obradach VIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 27 kwietnia 2011 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 kwietnia 2011 roku o godzinie 10.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad VIII sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa w okresie między sesjami Rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie plaż i kąpielisk miasta i gminy Koronowo.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Grabina” położonego w Starym Dworze i terenu położonego w Okolu, gmina Koronowo.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
 11. Składanie interpelacji.
 12. Zapytania, wnioski i informacje.
 13. Sprawozdanie z działalności za 2010 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie.
 14. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 15. Zamknięcie obrad VIII sesji.
Koronowo, dnia 15 kwietnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (18 kwietnia 2011)
Opublikował: Adela Rojek (18 kwietnia 2011, 12:53:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1039