Zawiadomienie o VII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 18 kwietnia 2011 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 kwietnia 2011 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie, przy ul. Farnej 24 odbędzie się VII - nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek obrad VII nadzwyczajnej sesji:

  1. Otwarcie obrad VII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011.
  6. Zamknięcie obrad.

Koronowo, dnia 14 kwietnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Adela Rojek (14 kwietnia 2011)
Opublikował: Adela Rojek (14 kwietnia 2011, 16:22:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 915