Zawiadomienie o obradach VI sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 30 marca 2011 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 marca 2011 roku o godzinie 10.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 odbędzie się VI sesja Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad VI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad VI sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad VI sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa w okresie między sesjami Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 6. Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 7. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Koronowie dotycząca stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Koronowo za rok 2010.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowanej na terenie Gminy Koronowo.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży wolnego lokalu mieszkalnego.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej będącej w użytkowaniu wieczystym.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Koronowo.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszcz zadań z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Koronowo.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
 16. Składanie interpelacji.
 17. Zapytania, wnioski i informacje.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy.
 19. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 20. Zamknięcie obrad VI sesji.

Koronowo, dnia 18 marca 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Adela Rojek (18 marca 2011)
Opublikował: Adela Rojek (18 marca 2011, 10:23:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1261