Zawiadomienie o obradach V sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 23.02.2011 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 lutego 2011 roku o godzinie 10.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad V sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad V sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad V sesji.
 4. Wręczenie Medalu „Za zasługi dla obronności kraju” Burmistrzowi Koronowa.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa w okresie między sesjami Rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 8. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy o aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz bezrobociu na terenie Gminy Koronowo.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011.
 10. Rozpatrzenie projektu chwały w sprawie w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok i zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Gminą Koronowo i Powiatem Bydgoskim.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok i zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Gminą Koronowo i Powiatem Bydgoskim.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sposobu podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Gminy Koronowo w roku 2011.
 13. 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ternu „Przy szkole” położonego w Samociążku, gmina Koronowo i w mieście Koronowo.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Glinki.
 16. Składanie interpelacji.
 17. Zapytania, wnioski i informacje.
 18. Sprawozdanie z działalności za 2010 rok Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Koronowie
 19. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 20. Zamknięcie obrad V sesji.

Koronowo, dnia 11 lutego 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Adela Rojek (11 lutego 2011)
Opublikował: Adela Rojek (11 lutego 2011, 12:36:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1297