Zawiadomienie o II sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 09.12.2010 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 09 grudnia 2010 roku o godzinie 10.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie, przy ul. Farnej 24 odbędzie się II sesja Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek obrad II sesji:

 1. Otwarcie obrad II sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad II sesji.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wstąpienia do składu Rady Miejskiej w Koronowie Pana Mariana Bogusława Kuropatwińskiego.
 4. Złożenie ślubowania przez Pana Mariana Bogusława Kuropatwińskiego.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Koronowie.
 6. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad II sesji.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Koronowie.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Koronowie.
 12. Składanie interpelacji.
 13. Zapytania, wnioski i informacje.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Ne XLIV/487/10 Rady Miejskiej Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2010.
 15. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 16. Zakończenie obrad II sesji.

Koronowo, dnia 01 grudnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (1 grudnia 2010)
Opublikował: Adela Rojek (1 grudnia 2010, 13:23:18)

Ostatnia zmiana: Michał Szałkowski (23 grudnia 2010, 11:54:58)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1134