Obwieszczenia i komunikaty

Obwieszczenia i komunikaty

Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy

Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawska-pomorskiego. [...]

Informacja Burmistrza Koronowa z dnia 8 listopada 2010 r. (II)

INFORMACJA – WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST – 21 LISTOPADA 2010 R.BURMISTRZ KORONOWA INFORMUJE, ŻE:DO 12 LISTOPADA BR. MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O SPORZĄDZENIE AKTU [...]

Informacja Burmistrza Koronowa z dnia 8 listopada 2010 r. (I)

BURMISTRZ KORONOWA INFORMUJE WYBORCÓW GMINY KORONOWO, ŻE W ZWIĄZKU Z ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 LISTOPADA BR. WYBORAMI DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST, UDOSTĘPNIONY JEST DO [...]

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Koronowie z dnia 29 października 2010 r.

o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Koronowie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. [...]

Zawiadomienie Miejskiej Komisji Wyborczej w Koronowie z dnia 29 października 2010 r.

o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych [...]

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Koronowie z dnia 27 października 2010 r.

o miejscu, czasie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. [...]

Postanowienie Nr 424/10 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 19 października 2010 r.

w sprawie zmian w składach terytorialnych komisji wyborczych powołanych przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy. [...]

metryczka