Zarządzenie Burmistrza Nr SG/0151-2/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-2/08 z dnia 07.01.2008 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie:
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji,
- turystyki, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- promocji zatrudnienia, przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- wspierania i promocji przedsięwzięć edukacyjnych i wychowawczych - prowadzenie ośrodków wychowania przedszkolnego.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (7 stycznia 2008)
Opublikował: Michał Szałkowski (8 stycznia 2008, 08:40:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1445