Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Statutowej Rady w dniu 13 maja 2010 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 maja 2010 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24, w sali posiedzeń nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia insygniów Gminy Koronowo.
3. Sprawy bieżące Komisji.
4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Koronowo, dnia 6.05.2010 r.


 Przewodniczący Komisji
Marian Kuropatwiński

metryczka


Wytworzył: Przewodniczacy Komisji (6 maja 2010)
Opublikował: Adela Rojek (6 maja 2010, 12:41:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 910