Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Statutowej Rady w dniu 16 marca 2009 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 marca 2009 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24, w sali posiedzeń nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie i jego zmiany.
  3. Zaopiniowanie projektu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie.
  4. Sprawy bieżące Komisji.
  5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Przewodniczący Komisji
Marian Kuropatwiński

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Komisji (4 marca 2009)
Opublikował: Adela Rojek (4 marca 2009, 09:57:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 983