Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Statutowej Rady w dniu 28.01.2009 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 stycznia 2009 r. o godzinie 8:30 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24, w sali posiedzeń nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz nadania Statutu.
3. Sprawy bieżące Komisji.
4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
Marian Kuropatwiński

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Komisji (21 stycznia 2009)
Opublikował: Adela Rojek (21 stycznia 2009, 13:55:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1043