Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 13 listopada 2008 r.


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 listopada 2008 r. o godzinie 9:30 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24, w sali posiedzeń nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.
  3. Sprawy bieżące Komisji.
  4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Przewodniczący Komisji
Marian Kuropatwiński

metryczka


Wytworzył: Przewodniczacy Komisji (6 listopada 2008)
Opublikował: Adela Rojek (6 listopada 2008, 11:49:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 909