Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Statutowej Rady w dniu 12 czerwca 2007 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12 czerwca 2007 r. o godzinie 9:00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24, w sali posiedzeń nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Ukonstytuowanie się Komisji.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.
  4. Sprawy bieżące Komisji.
  5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Myk

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (29 maja 2007)
Opublikował: Adela Rojek (29 maja 2007, 12:16:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1124