Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie w dn: 17 i 23 września 2010 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dn. 17 i 23 września 2010 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul;. Farnej 24, w sali posiedzeń nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia w dniu 17.09.2010 r.:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
2. Przygotowanie wniosków do projektu budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok.
3. Sprawy bieżące komisji
4. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Porządek posiedzenia w dniu 23.09.2010 r.:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Informacja ZGKiM w Koronowie dotycząca stanu dróg gminnych w powiązaniu z elektronicznym systemem administrowania i prowadzenia dokumentacji dróg.
3. Analiza materiałów na LV sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
4. Sprawy bieżące komisji
5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Koronowo, dnia 2.09.2010 r.

Przewodnicząca Komisji
Danuta Czarnotta

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Komisji (2 września 2010)
Opublikował: Adela Rojek (2 września 2010, 12:39:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 776