Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 19.11.2009 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 listopada 2009 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul;. Farnej 24, w sali posiedzeń nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Analiza wniosków i uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Witosa w Koronowie.
3. Analiza materiałów na XLI sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2010 rok.
5. Sprawy bieżące Komisji.
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Koronowo, dnia 9.11.2009 r.

Przewodnicząca Komisji
Danuta Czarnotta


metryczka


Wytworzył: Przewodniczaca Komisji (9 listopada 2009)
Opublikował: Adela Rojek (9 listopada 2009, 10:13:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 725