Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady w dniu 19 marca 2009 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 marca 2009 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul;. Farnej 24, w sali posiedzeń nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Koronowie dotycząca stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Koronowo za 2008 rok i planowane działania na rok 2009.
  3. Informacja Komendanta M-G OSP w Koronowie dotycząca stanu bezpieczeństwa ppoż. za 2008 rok i zamierzone działania na 2009 rok.
  4. Analiza materiałów na XXXI sesję Rady Miejskiej w Koronowie
  5. Sprawy bieżące Komisji.
  6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Przewodnicząca Komisji
Danuta Czarnotta

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Komisji (4 marca 2009)
Opublikował: Adela Rojek (4 marca 2009, 13:25:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 831