Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady w dn.: 11 i 19.02.2009 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dn: 11 i 19 lutego 2009 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul;. Farnej 24, w sali posiedzeń nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia w dniu 11.02.2009 r.:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Wyjazd komisji w teren celem wydania opinii dotyczących: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sprzedaży lub zamiany gruntów.
  3. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Porządek posiedzenia w dniu 19.02.2009 r.:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Informacja w sprawie realizowanych wniosków dotyczących oświetlenia na terenie miasta i gminy Koronowo.
  3. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowanej na terenie Gminy Koronowo.
  4. Analiza materiałów na XXX sesję Rady Miejskiej w Koronowie
  5. Sprawy bieżące Komisji.
  6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodnicząca Komisji
Danuta Czarnotta

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Komisji (2 lutego 2009)
Opublikował: Adela Rojek (2 lutego 2009, 12:28:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 903