Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie w dniach: 3 i 16 grudnia 2008 r.


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniach: 03 i 16 grudnia 2008 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul;. Farnej 24, w sali posiedzeń nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia w dniu 03.12.2008 r.:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Plebanka" w Koronowie.
 3. Zapoznanie się z projektem zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo.
 4. Sprawy bieżące Komisji.
 5. Około godz. 11.30 wyjazd Komisji w teren.
 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Porządek posiedzenia w dniu 16.12.2008 r.:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
 2. Analiza projektu budżetu gminy na 2009 rok.
 3. Analiza materiałów na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
 4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2009 rok.
 5. Sprawy bieżące Komisji.
 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Przewodnicząca Komisji
Danuta Czarnotta

metryczka


Wytworzył: Przewodniczaca Komisji (21 listopada 2008)
Opublikował: Adela Rojek (21 listopada 2008, 08:30:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 880