Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady w dn. 15 i 23 października 2008 r.


Uprzejmie zawiadamiam, że w dn. 15 i 23 października 2008 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul;. Farnej 24, w sali posiedzeń nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia w dniu 15.10.2008 r.:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wyjazd Komisji w teren w celu wydania opinii w sprawie:
a) ujęcia do wydatków budżetowych na 2009 rok środków na rekultywację byłego miejsca poboru żwiru w Lucimiu,
b) lokalizacji elektrowni wiatrowych,
c) wniosków do studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo,
d) wniosków dotyczących opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo.
3. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Porządek posiedzenia w dniu 23.10.2008 r.:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Podsumowanie komisji wyjazdowej.
3. Analiza materiałów na XXV sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
4. Sprawy bieżące Komisji.
5. Ok. godz. 11.00 - wizytacja oczyszczalni ścieków w Koronowie.
6. Ocena przygotowania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie do okresu zimowego.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodnicząca Komisji
Danuta Czarnotta

metryczka


Wytworzył: Przewodniczaca Komisji (6 października 2008)
Opublikował: Adela Rojek (6 października 2008, 12:43:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1179