Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady w dn. 11 i 19 czerwca 2008 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dn. 11 i 19 czerwca 2008 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul;. Farnej 24, w sali posiedzeń nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia w dniu 11.06.2008 r.:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wyjazd Komisji w teren
a) wizytacja nieczynnych wysypisk odpadów komunalnych w: Srebrnicy i na Przyrzeczu,
b) oględziny terenów dotyczących zmian w planach zagospodarowania przestrzennego gminy oraz przeznaczonych do sprzedaży, przejęcia i wymiany.
3. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Porządek posiedzenia w dniu 19.06.2008 r.:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Analiza materiałów na XXI sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
3. Sprawy bieżące Komisji.
4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodnicząca Komisji
Danuta Czarnotta

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Komisji (2 czerwca 2008)
Opublikował: Adela Rojek (2 czerwca 2008, 10:01:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 894