Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie w dn. 8 kwietnia i 24 kwietnia 2008 roku.


Uprzejmie zawiadamiam, że w dn. 8 i 24 kwietnia 2008 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie ul. Farna 24, w sali nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowe.

Porządek posiedzenia w dniu 8 kwietnia 2008 r.:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Analiza projektu umowy o podłączenie odbiorców przyłączy wodno – kanalizacyjnych do sieci zbiorczej będącej własnością gminy.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Zamknięcie posiedzenia Komisji

Porządek posiedzenia w dniu 24 kwietnia 2008 r.:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Analiza wniosków jakie wpłynęły do Urzędu Miejskiego w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.
  3. Analiza projektów uchwał na XIX sesję Rady.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Zamknięcie posiedzenia Komisji


Przewodnicząca Komisji
Danuta Czarnotta

metryczka


Wytworzył: Maria Klapczyńska (31 marca 2008)
Opublikował: Maria Klapczyńska (31 marca 2008, 13:55:07)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (7 kwietnia 2008, 08:22:06)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1007